MikoAndras.hu

Mikó András személyes oldalai

Kód-optimalizálás php-ban

Egy baráti beszélgetés kapcsán jutottam egy érdekes feladat közelébe, amin keresztül a legkülönfélébb optimalizálási technikákat sikerült kipróbálni. Az egyik szépsége, hogy csak php-oldali kód van benne (nincs zavaró html-barkácsolás, illetve futáslassító adatbázis-lekérdezések), így összekeverés nélkül tudtam koncentrálni a programozás algoritmikus szintjére.

A kiírt feladat egyszerű megfogalmazása, valamint a megoldás evolúciója késztetett végül arra, hogy dokumentáljam a folyamatot, ezen keresztül bemutatva a számomra ismert praktikákat.

A feladat

Egy szállodába 25 fős vendégcsoport érkezik. Számoljuk ki, hogy hányféle kombinációban tudunk nekik szállást biztosítani, amennyiben 1, 2, 3 illetve 4 fős szobáink vannak (ezekből korlátlan darabszám áll rendelkezésre), minden szobát teljesen kihasználunk (nincs üres ágy egy kiajánlott szobában sem), valamint nincs kikötés arra sem, hogy ki kivel – vagy kivel nem – szeretne egy szobában lenni.

Korlátaink

A számításnak le kell tudnia futni 1 másodpercen belül egy asztali gépen. A tesztekhez a futtatási korlát 90 másodperc, a memórialimit pedig 128MB.
Én a cikk megírása során tesztgépnek BEORNEGAR-t használtam [Sabertooth X58; Core i7@3.06GHz; 12GB ram; 128GB SSD].

Ízelítő

Az alábbi ábrákon az előtte/utána állapotok szerepelnek. Ezzel szeretnék kedvet csinálni a végigolvasáshoz, mivel egy kicsit hosszadalmas. Viszont a görbék azt mutatják, hogy elég sokat sikerült nyerni a leírt technikák alkalmazásával.

A futási idő a vendégek számának függvényében:

Futási idő előtte/utána

Futási idő előtte/utána

A memóriahasználat ugyanezen aránypárral:

Memóriaigény előtte/utána

Memóriaigény előtte/utána


Az első verzió vonala azért olyan rövid, mert a mérések során nagyon hamar elérte a 90 másodperces futási küszöböt, így nem volt lehetőség további adatgyűjtésre. A közbenső verziók memóriahasználatán látható lesz majd a fejlődés ezen a területen is.

Feladatelemzés

A számításhoz fel kell állítani egy modellt. A függvényünknek az alábbi kimenetet kell produkálni:

bemeneti oldalon a vendégek, kimeneti oldalon pedig a variációk száma van

Q(1) = 1 (egy darab egyfős szoba)
Q(2) = 2 (egy darab kétfős, és két egyfős szoba)
Q(3) = 3 (egy darab háromfős, egy két és egy egyfős, illetve három egyfős szoba)
Q(4) = 5 (rövidítve leírva: 1×4, 1×3+1×1, 1×2+2×1, 2×2, 4×1)

Minden további esetre:
Q(n) = unique( Q(n-1) + Q(n-2) + Q(n-3) + Q(n-4) )

Megtéveszthető lehet a unique() függvény egy összeadás eredményére. Ezt azért használtam így, mivel nincs más mód annak jelzésére, hogy a négy különböző függvényfutás által visszaadott variációk közül ki kell ejteni a megegyezőket.

Vegyük sorba a számítási lépéseket, és kiderül miért van erre szükség. Egy és két vendég érkezése esetén nagyon egyszerű fejben is kiszámolni a variációkat, mivel egy vendég esetén egy egyfős, két vendég esetén pedig vagy két egyfős, vagy egy kétfős szobát ajánlunk fel. Három vendég érkezésekor azonban már kezd bonyolódni a helyzet.
Próbáljuk meg három vendégre alkalmazni a Q(n) függvényt (ahol n > 0):

Q(3) = Q(2) + Q(1) + 1

Amennyiben van n-fős szobánk, abban az esetben plusz egy variációt fel kell jegyeznünk, mivel el tudjuk helyezni az összes vendéget egy szobában.

Az egyenlet lépésenkénti megoldása:
Q(3) = 2 + 1 + 1
Q(3) = 4

Ez viszont hibás eredményt ad.

Ha szövegesen követjük a függvények feloldását, akkor meglátjuk miért.

Három vendég érkezése esetén a lehetőségek a következőkből állnak össze:

 • egy darab egyfős szoba plusz a két vendégre vonatkozó variációk
 • egy darab kétfős szoba plusz az egy vendégre vonatkozó variációk
 • egy darab háromfős szoba

Amennyiben végrehajtjuk a rekurzív kibontást:

 • egy darab egyfős szoba plusz két darab egyfős szoba
 • egy darab egyfős szoba plusz egy darab kétfős szoba
 • egy darab kétfős szoba plusz egy darab egyfős szoba
 • egy darab háromfős szoba

Itt már jól látszik, hogy az 1×1+1×2 és 1×2+1×1 variációk csak a felírásuk sorrendjében különböznek. Mivel a feladatkiírás szempontjából az, hogy ki kivel alszik egy szobában nem számít, ezért a két kombináció egyenrangú.

Ezekre az ellenőrzésekre vonatkozik a unique() függvény a számítás során, mivel a Q(n) eredményének meghatározásakor figyelmen kívül kell hagynunk a duplikátumokat.

PHP-kód v1

Mostanra felállítottunk egy elméleti számítási módot, és tudjuk, hogy rekurzív függvényt kell írni. Ezek ismeretében el tudjuk készíteni a kód első változatát.

<?php
 function calc_room_use ($passengers) {
  // a függvény csak pozitív egész számokon értelmezhető
  if ($passengers < 1) {
   return array();
  }
  // ide gyűjtjük majd a lehetséges variációkat
  $variations = array();
  // mind a négyféle szobába megpróbáljuk elosztani a vendégeket
  for ($rn = 1; $rn <= 4; $rn += 1) {
   if ($passengers >= $rn) {
    // kiszámítjuk a Q(n-x) variációkat
    $uplevel_variations = calc_room_use($passengers - $rn);
    $actual_variation = $rn;
    // ez a ciklus felel meg a unique()-nak
    foreach ($uplevel_variations as $variation) {
     // minden variációt egy string-ként tárolunk a tömbben
     $actual_variation = explode(',', $variation);
     // az előző szint variációihoz hozzáírjuk az aktuális szoba méretét
     $actual_variation[] = $rn;
     // sorba rendezzük, hogy a 2,1 és az 1,2 eseteket ki tudjuk szűrni
     sort($actual_variation);
     $actual_variation = implode(',', $actual_variation);
     // és ha nincs ilyen variáció még, akkor felvesszük a lehetségesek közé
     if (! in_array($actual_variation, $variations)) {
      $variations[] = $actual_variation;
     }
    }
    // az egy szobában épp elférünk variációját is fel kell vezetni
    if ($passengers == $rn && ! in_array($rn, $variations)) {
     $variations[] = $rn;
    }
   }
  }
  return $variations;
 }
 // leszámoljuk és kiírjuk a variációkat
 echo count(calc_room_use(25));
?>

A kód erőforráshasználata diagramon ábrázolva:

Számítási idő

Számítási idő

Memóriahasználat

Memóriahasználat

Szöveges értelmezésben:

 • 1 másodpercen belül kiszámítható: 18 fő
 • 30 másodpercen belül kiszámítható: 23 fő
 • 25 fő érkező vendég kiszámítása: 86.33 másodperc
 • 128 MB memórialimit elérése: nem a közeljövőben valószínű

Értékelés: szánalmas.

Ezek alapján az első kódverzió nem teljesít a követelménykorlátokon belül, ezért átalakításra szorul. És egyben elkezdődik az evolúciója…

Pages: 1 2 3 4 5 6 7

, , ,

Comments are currently closed.